Sermaye ve Ortaklık Yapısı

Hissedarlar

Hisse Tutarı (TL)

Hisse Oranı (%)

Q Yatırım Holding A.Ş.

30.000.000

60

Ali ERCAN

20.000.000

40

TOPLAM

50.000.000

100