Uluslararası Faktoring

Satıcı’nın yurt içinde, Alıcı’nın yurt dışında yerleşik firma olduğunda gerçekleşen ticaret ile ilgili faktoring işlemleri ihracat faktoringi işlemleridir.