Faktoringin Tanımı ve Hizmetler

Faktoring, firmaların mal veya hizmet satışlarından doğan yurt içi ve yurt dışı vadeli alacaklarının faktoring şirketine temlik edilerek garanti, alacak yönetimi ve tahsilat, finansman hizmetlerinin bir veya tümünün bir arada sunulduğu bir finansman ürünüdür.