Faktoringin Avantajları

Satıcı;

Güvenilir istihbarat bilgisi ile alıcıların mali gücü ve kredibilitesi hakkında bilgiye sahip olur,
Yeni pazarlara risksiz girebilme şansına kavuşur,
Nakit akışını verimli bir şekilde düzenler, 
Gayrikabilirücu finansman firma bilançosuna kredi olarak yansımaz, likit bir bilanço yapısı oluşur,
Alacak ve tahsilat yönetiminden doğan iş yükü ve maliyet azalır.
Büyük ve güçlü alıcılara yapılan satışlarda daha güçlü olur.
Mevcut pazarlarda rekabet gücü artar, daha çok satış yapma olanağına kavuşur.


Alıcı;

Banka limit ve likidite sorunlarıyla uğraşmadan açık hesap ve vadeli alış yapar.