Gerekli Belgeler

1. Son 2 yıl Kurumlar Vergi Beyannamesi ve mizanları - Son ve ara dönemler bilanço - detay mizan ve gelir tablosu
2. Ticaret sicil gazeteleri (Kuruluş, ünvan değişikliği, sermaye artırımı, adres değişikliği vb.)
3. Anonim şirket ise son hazirun cetveli
4. İmza sirküleri
5. Faaliyet belgesi
6. Vergi levhası
7. % 25'den fazla hisseye sahip şahıs ortakların; kimlik fotokopileri, güncel ikametgah senedi (veya adına düzenlenmiş son 3 aya ait fatura)
8. % 25'den fazla hisseye sahip tüzel kişi ortaklar için 1-9 maddelerinde belirtilen evraklar
9. Banka, leasing, faktoring limit-risk-teminat bilgileri
10. Kapasite raporu (varsa)
11. Teşvik belgesi (varsa)
12. Yetki belgesi (varsa)
13. Firma ve ortaklara ait gayrimenkul tapu fotokopileri (varsa)
14. Taahhüt firmaları için hakediş-harcama tablosu, makina parkı listesi, biten işler-devam eden işler tablosu
NOT : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 no'lu belgeler kredi paketi hazırlanması için zorunlu belgeler olup, öncelikli temini gerekmektedir.